رستوران شاندیز حاجی رستوران شاندیز حاجی

آدرس: همدان، خیابان تختی، جنب شهرداری منطقه 2، محله حاجی

مسیر ها: میدان پروانه ها - آرامگاه ابن سینا - چهارراه تختی

تلفن: 32534050-81-98+

ایمیل: info@shandizhaji.ir